Podpora bydlení mladých rodin

Že je rodina základ státu, to jsme se učili již na základní škole. A že je důležité podporovat mladé rodiny, slyšíme stále kolem sebe. Ale jak je to tedy s mladými rodinami ve skutečnosti? Jaké možnosti vlastně mají a existují pro ně nějaké podpory od státu?

 

Jistěže existují. Započítat je třeba všechno:

 • porodné
 • peněžní pomoc v mateřství
 • přídavky na děti
 • rodičovský příspěvek
 • daňové zvýhodnění rodin s dětmi, a to:
 1. odvod nižší daně z příjmu
 2. odpočet školkovného
 3. odpočet uhrazených hypotečních úroků z daně z příjmu

 

Avšak jak je to s bydlením mladých rodin?

 

Kdo chce v dnešní době bydlet – mám zejména na mysli nejpočetnější skupinu běžných pracujících občanů a jejich rodin, a to především mladých a začínajících – ten to nemá tak úplně snadné.

Na vlastní bydlení díky svým příjmům – jsou na začátku pracovní kariéry – nedosáhnou (pokud nemají předchozí úspory), ze stejných důvodů nedostanou ani hypotéku; pro banku nejenže nejsou atraktivním klientem, ale z jejího pohledu dokonce mohou být mnohdy až klientem rizikovým.

Další možností je bydlení v pronájmu, avšak to bývá také velmi drahé. Snad někde daleko od hlavního města, ale tam nejspíš nebude dostatek pracovních příležitostí.  Dost záleží na tom, kde a jak chce mladá rodina žít; zda ve městě, anebo na venkově, v domku nebo třeba v panelákovém bytě.

V Praze se jednotlivé Městské části o začínající rodiny starají podle svých koncepcí, vypracovaných k podporování bydlení. Ne všechny části Prahy to mají stejné. Někde mají takzvané byty „startovací“, jinde zase byty azylové a další mají více bytů pro osoby sociálně a zdravotně znevýhodněné.

 

Startovací byty

 

Uveďme si několik příkladů startovacích bytů pro mladé rodiny. Jedna z pražských městských částí přestavěla starou nevyužitou administrativní budovu na byty o  velikostech 1 + kk až 3 + kk. Tyto startovací byty jsou rodinám k dispozici po čtyři roky s výrazně sníženým nájemným. Za tu dobu má rodina dost času postarat se o bydlení vlastní či nájemní.

V jiných částech Prahy mohou rodiny využívat tyto byty i pět až sedm let. A vždy se sníženým nájmem. Podmínky pro přidělení startovacích bytů jsou v různých oblastech různé, jedním z kritérií bývá trvalé bydliště v dané lokalitě po dobu například tří let.

Protože zájem o startovací byty v Praze enormně stoupá a poptávka výrazně převažuje nad nabídkou, většinou jsou byty přidělovány na základě losování.  Při přidělování bytů ze sociálních a zdravotních důvodů se postupuje podle patřičných směrnic.

Zájemci o startovací byty musí předem uvést, jak budou řešit své bytové záležitosti po skončení nájemní smlouvy – zkrátka v době až jim skončí tato výpomoc, která je určena pouze k překlenutí tohoto ekonomicky nejobtížnějšího období.

Většinou městské úřady požadují po zájemcích, aby měli uzavřené stavební spoření, a z tohoto zdroje pak mohou čerpat výhodný úvěr na pořízení bydlení.  Za pomoc mladým rodinám můžeme počítat i výstavbu předškolních zařízení, aby se rodič, který čerpal rodičovskou dovolenou, mohl opět vrátit do práce a svým výdělkem zvýšil rodinný rozpočet. Předpokládejme, že obdobnou pomocnou ruku mladým rodinám podávají i další města v naší zemi.

Škoda, že už neexistují bezúročné novomanželské půjčky. Existuje však možnost získat nízko úročený úvěr od státu, konkrétně ze Státního fondu rozvoje bydlení, který byl k tomuto účelu v roce 2000 založen; průběžně se však mění výše úvěru, doba splácení, úroková sazba i vstupní podmínky pro žadatele o úvěr.

 

Stavební spoření

 

Stavební spoření je asi nejčastější a nejlepší volba, jak získat peníze pro pořízení vašeho bydlení. Spoříte po dobu šesti let, ale už po dvou letech – v případě, že jste naspořili sjednanou částku – můžete žádat o překlenovací úvěr.

Spořící částky můžete ukládat měsíčně nebo je vložit jednorázově na konci každého roku, anebo dokonce jednorázově složit celou sumu na šest let jedním vkladem na počátku spoření.

Tímto způsobem si můžete:

 • naspořit základní sumu pro získání úvěru na vlastní bydlení
 • získat úvěr na rekonstrukci
 • spořit dětem na budoucnost

A vaše výhody?

 • spoříte-li pravidelně, získáváte vyšší úroky
 • zaručená státní podpora až 2000,– Kč ročně na spoření můžete navázat úvěrem s pevnou úrokovou sazbou
 • spoření je pojištěné až do výše 100000 Eur
 • prozatím ještě můžete úspory využít na cokoli, třeba si uspořit prostředky na stáří

Při pořizování bydlení od developera nezapomeňte, že kromě pořizovací ceny, jsou také důležité následné měsíční poplatky – propočtěte si je předem.

 

 

Kdy postačí daňová evidence a kdy je nezbytné vést účetnictví?

Vedení účetnictví patří zpravidla k těm méně oblíbených stránkám podnikání. Tuto nutnou administrativu nemá rád snad žádný podnikatel. Ti menší, kteří nepřesáhnou limity zákonem stanovených obratů či nemají z jiného důvodu povinnost vést účetnictví, mohou zpracovávat pouze daňovou evidenci. Každá z těchto dvou možností má pozitiva i negativa. Kdo je ze zákona povinen vést účetnictví a kdo může zpracovávat pouze daňovou evidenci? Je možné se nějakým způsobem vyhnout zbytečnému “papírování”? Na tyto otázky naleznete odpověď níže v tomto článku, který by Vám měl danou problematiku alespoň částečně přiblížit.

Povinnost vedení účetnictví je upravena zákonem. Některé subjekty tak mají již ze zákona povinnost vést účetnictví, jiné mohou naopak vést pouze daňovou evidenci. Daňová evidence je samozřejmě jednodušší a pro živnostníky, kteří si doklady zpracovávají  sami zřejmě i vhodnější, a to z toho důvodu, že její problematika se snadněji pochopí a nemusejí tak nad účetnictvím trávit hodiny drahocenného času. Avšak je nutné podotknout, že vedení klasického účetnictví má rovněž své výhody. Účetnictví totiž poskytuje mnohem komplexnější přehled o fungování a hospodaření živnostníka.

Jak se zjišťují jednotlivé základy daně, čili hospodářské výsledky u jednotlivých typů účetnictví? Je to naprosto jednoduché. V případě, že živnostník vede účetní evidenci, zjistí svůj hospodářský výsledek, který později slouží jako základ daně tak, že od příjmů odečte výdaje. U účetnictví je to složitější, ale obecně lze říci, že hospodářský výsledek zjistíme tak, že od výnosů odečteme náklady.

 

Povinnost vést účetnictví se vztahuje na účetní jednotky

Obecně lze říci, že dle platných právních předpisů v ČR má povinnost vést účetnictví každá účetní jednotka. Tou se automaticky stává právnická osoba po zápisu do veřejného rejstříku. Podnikající fyzická osoba se stane účetní jednotkou ve chvíli, kdy její obrat za předcházející rok přesáhl 25 mil. Kč. V takovém případě této osobě vznikne povinnost zápisu do veřejného rejstříku a zároveň i povinnost vést od 1. 1. následujícího kalendářního roku účetnictví. To je samozřejmě možné začít vést i dobrovolně, tedy z vlastní iniciativy, změna však musí proběhnout rovněž k 1. 1. kalendářního roku.

V praxi to znamená, že klasické účetnictví je mnohem rozsáhlejší a složitější než daňová evidence. Dokáže nám však sdělit více důležitých informací ohledně hospodaření s majetkem a finančními prostředky. Účtování probíhá na řadě různých účtů dle platné účetní osnovy.

Daňovou evidenci ve většině případů vedou živnostníci, tedy OSVČ, kteří uplatňují skutečné výdaje. Jedná se vlastně o jakousi evidenci, která je vedena za účelem stanovení základu daně a daně z příjmu podnikající fyzické osoby. Formální požadavky jsou zde mírnější než u účetnictví.

Podnikatelé se již v začátcích svého podnikání dopouštějí mnoha chyb. Jednou z těch zbytečných je např. zápis do veřejného rejstříku, přičemž k tomuto jim prozatím nevznikl žádný právní důvod. Tímto krokem si zajistí, že musí ze zákona vést účetnictví. Ve chvíli, kdy začne podnikatel vést účetnictví, musí toto vést alespoň po dobu 5-ti let, a to i v případě, kdy jeho roční obrat nepřesáhne zmíněných 25 mil. Kč.

 

Neorientujete se v dané problematice? Existuje řešení…

Ne každý se v problematice účetnictví a daňové evidence dostatečně orientuje. V případě chybného účtování si může přidělat pouze potencionální problémy. V těchto případech je samozřejmě vhodnější poradit se s odborníkem nebo si najít účetní. Také správný daňový poradce Vám ušetří spoustu drahocenného času a především se vyvarujete i stresu a zoufalství ve chvíli, kdy si s něčím nebudete vědět rady.

Jak probíhá tvorba webu na míru?

Jak probíhá tvorba webu na míru?

Firemní webová stránka je velmi důležitým obchodním nástrojem. V současné době je totiž internet nejmasověji používaným médiem. Společnosti slouží jako vizitka a zároveň poskytuje zákazníkům potřebné informace. Mělo by se tedy k její tvorbě přistupovat zodpovědně a nepodceňovat její možnosti, což spousta firem dělá. Neuvědomují si, že webová prezentace je silný prostředek k získání nových klientů a zároveň k udržení těch stávajících. Jak by tedy měla správně probíhat tvorba webu? Všechno vždy začíná u klienta. Firma vytvoří poptávku a osloví různá grafická studia.

Zpravidla vybere to studio, které nabídne nejnižší cenu. Tady ale pozor! Některé agentury vám ze začátku nabídnou vskutku levné řešení, ale často se stává, že v budoucnu, si i za sebemenší úpravu pořádně připlatíte. Dejte raději přednost vyšší cenové nabídce, ve které bude již zahrnut budoucí servis a úpravy webu. Máte vybranou firmu a tvorba webu může začít. U originálních webových stránek se vychází ze studie poptávky a především potřeb klienta. Provede se analýza jeho produktu či služby, kterou firma nabízí a  stanoví se základní cíle, které má web splňovat. Samotná poptávka se vyhodnocuje na základě analýzy klíčových slov s analýzou konkurence.

Dalším krokem je zkoumání klientova USP, to je to, čím se firma odlišuje od ostatních. Výsledky se zdokumentují a firma nabídne klientovi optimální řešení, jemu ušité na míru. Uvědomte si, že grafický design není v současné době vše, důraz se klade z velké části i na hodnotný obsah, přehlednost a optimalizaci. Zároveň design je první věc, které si potenciální zákazník všimne, grafická studia by se měla snažit o co nejvyšší úroveň grafického zpracování.

Jaké výhody má tvorba webových stránek na míru?

Pokud se rozhodnete, že do své online prezentace investujete peníze, nemusíte se bát, že by se vám to nevrátilo. V České republice je jen hrstka firem (oproti zahraničí), které řeší vzhled webové prezentace a jdou s dobou. Představte si, že sháníte například zabezpečovací systém domácnosti. 90% firem, které tuto službu nabízí mají opravdu nepřehledné a zastaralé weby, na kterých nenajdete pomalu ani kontakt a cenovou nabídku. Pak ale najdete jednu, která má perfektní a přehlednou webovou prezentaci. Na stránkách mají popsaný celý proces a ihned najdete kontakt. Jaké firmě zadáte poptávku na zabezpečovací systém?

Největší výhodou, pokud se rozhodnete pro tvorbu webových stránek na míru je jedinečnost. Nikdy se vám nestane, že budete mít identický web s jinou firmou. Stránky uzpůsobené na míru můžou výrazně zvýšit úspěšnost prezentace a to zejména proto, že se soustředí na konkrétní poptávku. Můžete projít miliony perfektně graficky zpracovaných webů, ale nikdo vám nezaručí úspěch. Ten je především v obsahu. Pokud nemáte ten správný obsah, nikdo vás nikdy nenajde a tím pádem u vás ani nenakoupí.

Nechte si poradit a tvořte obsah na základě instrukcí studia. Uvidíte, že se vám to vyplatí. Díky dobrému obsahu budete nachystáni na online marketing, především SEO a PPC. Poslední rada na závěr. Otevřete si google, vyberte si produkt nebo službu a zadejte název do vyhledávání. Představte si, že si jej opravdu chcete koupit a vyberte ten nejlepší, až tak provedete, zrekapitulujte si vaše chování, které předcházelo samotnému výběru.