Podpora bydlení mladých rodin

Že je rodina základ státu, to jsme se učili již na základní škole. A že je důležité podporovat mladé rodiny, slyšíme stále kolem sebe. Ale jak je to tedy s mladými rodinami ve skutečnosti? Jaké možnosti vlastně mají a existují pro ně nějaké podpory od státu?

 

Jistěže existují. Započítat je třeba všechno:

 • porodné
 • peněžní pomoc v mateřství
 • přídavky na děti
 • rodičovský příspěvek
 • daňové zvýhodnění rodin s dětmi, a to:
 1. odvod nižší daně z příjmu
 2. odpočet školkovného
 3. odpočet uhrazených hypotečních úroků z daně z příjmu

 

Avšak jak je to s bydlením mladých rodin?

 

Kdo chce v dnešní době bydlet – mám zejména na mysli nejpočetnější skupinu běžných pracujících občanů a jejich rodin, a to především mladých a začínajících – ten to nemá tak úplně snadné.

Na vlastní bydlení díky svým příjmům – jsou na začátku pracovní kariéry – nedosáhnou (pokud nemají předchozí úspory), ze stejných důvodů nedostanou ani hypotéku; pro banku nejenže nejsou atraktivním klientem, ale z jejího pohledu dokonce mohou být mnohdy až klientem rizikovým.

Další možností je bydlení v pronájmu, avšak to bývá také velmi drahé. Snad někde daleko od hlavního města, ale tam nejspíš nebude dostatek pracovních příležitostí.  Dost záleží na tom, kde a jak chce mladá rodina žít; zda ve městě, anebo na venkově, v domku nebo třeba v panelákovém bytě.

V Praze se jednotlivé Městské části o začínající rodiny starají podle svých koncepcí, vypracovaných k podporování bydlení. Ne všechny části Prahy to mají stejné. Někde mají takzvané byty „startovací“, jinde zase byty azylové a další mají více bytů pro osoby sociálně a zdravotně znevýhodněné.

 

Startovací byty

 

Uveďme si několik příkladů startovacích bytů pro mladé rodiny. Jedna z pražských městských částí přestavěla starou nevyužitou administrativní budovu na byty o  velikostech 1 + kk až 3 + kk. Tyto startovací byty jsou rodinám k dispozici po čtyři roky s výrazně sníženým nájemným. Za tu dobu má rodina dost času postarat se o bydlení vlastní či nájemní.

V jiných částech Prahy mohou rodiny využívat tyto byty i pět až sedm let. A vždy se sníženým nájmem. Podmínky pro přidělení startovacích bytů jsou v různých oblastech různé, jedním z kritérií bývá trvalé bydliště v dané lokalitě po dobu například tří let.

Protože zájem o startovací byty v Praze enormně stoupá a poptávka výrazně převažuje nad nabídkou, většinou jsou byty přidělovány na základě losování.  Při přidělování bytů ze sociálních a zdravotních důvodů se postupuje podle patřičných směrnic.

Zájemci o startovací byty musí předem uvést, jak budou řešit své bytové záležitosti po skončení nájemní smlouvy – zkrátka v době až jim skončí tato výpomoc, která je určena pouze k překlenutí tohoto ekonomicky nejobtížnějšího období.

Většinou městské úřady požadují po zájemcích, aby měli uzavřené stavební spoření, a z tohoto zdroje pak mohou čerpat výhodný úvěr na pořízení bydlení.  Za pomoc mladým rodinám můžeme počítat i výstavbu předškolních zařízení, aby se rodič, který čerpal rodičovskou dovolenou, mohl opět vrátit do práce a svým výdělkem zvýšil rodinný rozpočet. Předpokládejme, že obdobnou pomocnou ruku mladým rodinám podávají i další města v naší zemi.

Škoda, že už neexistují bezúročné novomanželské půjčky. Existuje však možnost získat nízko úročený úvěr od státu, konkrétně ze Státního fondu rozvoje bydlení, který byl k tomuto účelu v roce 2000 založen; průběžně se však mění výše úvěru, doba splácení, úroková sazba i vstupní podmínky pro žadatele o úvěr.

 

Stavební spoření

 

Stavební spoření je asi nejčastější a nejlepší volba, jak získat peníze pro pořízení vašeho bydlení. Spoříte po dobu šesti let, ale už po dvou letech – v případě, že jste naspořili sjednanou částku – můžete žádat o překlenovací úvěr.

Spořící částky můžete ukládat měsíčně nebo je vložit jednorázově na konci každého roku, anebo dokonce jednorázově složit celou sumu na šest let jedním vkladem na počátku spoření.

Tímto způsobem si můžete:

 • naspořit základní sumu pro získání úvěru na vlastní bydlení
 • získat úvěr na rekonstrukci
 • spořit dětem na budoucnost

A vaše výhody?

 • spoříte-li pravidelně, získáváte vyšší úroky
 • zaručená státní podpora až 2000,– Kč ročně na spoření můžete navázat úvěrem s pevnou úrokovou sazbou
 • spoření je pojištěné až do výše 100000 Eur
 • prozatím ještě můžete úspory využít na cokoli, třeba si uspořit prostředky na stáří

Při pořizování bydlení od developera nezapomeňte, že kromě pořizovací ceny, jsou také důležité následné měsíční poplatky – propočtěte si je předem.

 

 

Napsat komentář

Jméno *
Email *
Webová stránka